KORISNI LINKOVI

HBOR (Hrvatska banka za obnovu i razvitak)

HAMAG (Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije)

MINPO (Ministarstvo poduzetništva i obrta)

MRRFEU (Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU)

SAFU (Središnja agencija za financiranje i ugovaranje)

HGK (Hrvatska gospodarska komora)

HOK (Hrvatska obrtnička komora)

EBRD (European Bank for Reconstruction and Development)

OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development)

Cijene

Cijene naših usluga ovise o zahtjevnosti i veličini projekta. Svakom projektu pristupamo individualno, što u konačnici znači mnogo potrošenih sati rada. Cijene se kreću od nekoliko tisuća kuna pa na više. 

Naše poslovanje se temelji na načelu "Value for money" pa je veći dio honorara uvijek vezan uz uspješnost našeg angažmana.