KORISNI LINKOVI

HBOR (Hrvatska banka za obnovu i razvitak)

HAMAG (Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije)

MINPO (Ministarstvo poduzetništva i obrta)

MRRFEU (Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU)

SAFU (Središnja agencija za financiranje i ugovaranje)

HGK (Hrvatska gospodarska komora)

HOK (Hrvatska obrtnička komora)

EBRD (European Bank for Reconstruction and Development)

OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development)

POSLOVNI PLAN

Poslovni plan je dokument koji sadrži cjelovito i detaljno razrađeno obrazloženje o namjeravanom i planiranom investiranju, a namijenjen je poduzetniku, bankama, institucijama javnog sektora i Vašim poslovnim partnerima kako bi se upoznali sa Vašim poslovnim pothvatom. On je prvi i temeljni korak u svakom poduzetničkom pothvatu.

 

U poslovnom planu se detaljno analiziraju sve faze budućeg poslovnog pothvata, a što se mora temeljiti na objektivnim analizama interne i eksterne okoline. Poslovni plan poduzetnik radi zbog sebe i za sebe, kako bi njegovo poslovanje bilo efikasno i efektivno; stoga koliko je potreban poduzetniku početniku, toliko je potreban i poduzetniku koji već posluje. iDEO PLAN sve poslovne planove izrađuje prema metodologiji HBOR bez korištenja "template programa".

 

Poduzetnik početnik

Kvalitetan poslovni plan je početak svakog uspješnog poslovanja. Svaki poslovni pothvat započinje idejom, a nastavlja se definiranjem vizije, misije, dugoročnih planova, razradom strategija i na koncu implementacijom najoptimalnije strategije. Kvalitetan poslovni plan mora sadržavati sve navedene elemente jer će uz njih poduzetnik mnogo lakše savladati očekivane i neočekivane poteškoće poslovanja u budućnosti. 

iDEO PLAN stoji na raspolaganju sa svojim uslugama poduzetnicima početnicima sa uslugama izrade poslovnih/investicijskih planova i ostalih savjetodavnih usluga iz domene organizacije i menadžmenta

 

Poduzetnik 

Mnogi poduzetnici naprave poslovni plan na početku poslovnog pothvata ali isto tako mnogi od njih zanemare činjenicu da je poslovni plan "živi" dokument kojemu je potrebna nadopuna u budućnosti jer on i jest prije svega usmjeren na budućnost, a ne na sadašnjost. Sadašnjost i njene tržišne prilike služe prije svega za prikupljanje i analizu podataka kojima će se projicirati poslovanje u budućnosti. Poželjno je da svaki poduzetnik barem jednom godišnje pregleda poslovni plan i vidi slijedi li i dalje svoju misiju i viziju poslovanja. Kada ste to posljednji put napravili?

iDEO PLAN Vam stoji na raspolaganju sa uslugama izrade poslovnih/investicijskih planova kod novih investicija, revidiranja postojećih poslovnih planova te ostalim savjetodavnim uslugama iz domene organizacije i menadžmenta.